måndag 18 mars 2019

Offerdag

Den 31 mars kommer vi att under gudstjänsten ta upp en kollekt för Moçambique och det arbete som Metodistkyrkan gör i Cambine. I samband med gudstjänsten visar vi ett bildspel. Här är en bild från förskolan i Cambine som håller till i Estrela-huset.

tisdag 5 juni 2018

Årskonferens i Helsingfors

Den 7 - 10 juni är det dags för Metodistkyrkans årskonferens, den här gången i Helsingfors. Temat för konferensen är Med Kristus i centrum. Medverkar gör bl.a Biskop Chrisian Alsted, pastor Leif Jacobsen och pastor Taavi Hollman. Konferensen avslutas med Sändningsgudstjänst och lunch på söndagen. Här kan du läsa programmet

måndag 5 mars 2018

På programmet

Nu har det kommit ett nytt program för våren. Förutom gudstjänster kan vi också se fram emot Musik i kapellet med Laxåkören och nu närmast den 10 mars blir det kvinnofru
kost. Marie Lundblad berättar om sin vandring Santiago de Compostela.

söndag 17 september 2017

Hösten är här

Äntligen är det nya programmet för hösten klart. Du hittar det i högerspalten. Musik finns med som en röd tråd under hösten och vi börjar nästa söndag, den 24 september, med "Musik i kapellet" som den här gången har rubriken "Come Sunday". Medverkar gör Klarinettkvintetten under ledning av Weine Bruus. Klockan 16 börjar det. Välkommen!

lördag 20 maj 2017

Ändring i programmet

Det har skett lite justeringar i programmet, något har tagits bort och annat har kommit till. Därför ligger det ett nytt uppdaterat program i spalten till höger.

söndag 19 februari 2017

Härom veckan gästades vi så av teamet från UMU-basen i Tijuana i norra Mexiko. Gruppen på 12 personer leddes av vår Johannes Palmdal tillsammans med Tiffany Lambert från USA. "Eleverna" i teamet har under de senaste fem månaderna gått en lärjungaskola varav de sista två är en outreach till platser runt om i världen där man deltar i olika missionsprojekt tillsammans med lokala församlingar eller andra UMU-baser. Det här teamet reste till Budapest och Borlänge! "Photo and storytelleing" var temat för deras outreach och de har på olika sätt försökt att lyfta fram människor (med bild och ord) som oftast inte syns och hörs. Vi fick höra om hur de fick hjälpa hemlösa i Budapests tunnelbana och visa Guds kärlek och omsorg om alla.De fick också en möjlighet att ordna ett event för romerbarn. De gjorde en fotoutställning, sista dagarna i Budapest, med dessa människor i fokus. I Borlänge fick de vara med och engagera sig i arbetet med flyktingar. Teamet var tvåspråkigt, engelska och spanska, och ibland fick tolkningen göras i två led som vi ser på bilden. Benji i mitten talar spanska, som tolkas till engelska av Tiffany till höger och som sen tolkas till svenska av Johannes. Många kom och lyssnade och kyrkan var i det närmaste fullsatt. Efteråt var det te och smörgås och det blev många goda samtal.

tisdag 31 januari 2017

UMU-team på besök

En av våra unga, Johannes Palmdal reste i höstas ut som missionär till Tijuana i Mexiko. Vår församling är med och bidrar till hans uppehälle. Han arbetar som volontär på en UMU/YWAM-bas. Under hösten har han fått vara med och leda en lärjungaskola och nu har han och delar av den gruppen varit i Europa på outreach. Senaste veckan har de varit i Sverige och på lördag kommer hela gänget till vår församling för att berätta om resan och vad Gud har gjort i dem och genom dem.
Lördag den 4 februari alltså, kl 16.00. Efteråt blir det te och smörgås och möjlighet att samtala.Johannes Palmdals foto.